Asset Publisher

Samenwerking overheid en beveiligingsbranche tegen overvallen op geld- en waardetransporten

Samenwerking overheid en beveiligingsbranche tegen overvallen op geld- en waardetransporten

Werknemer van Brink's

03 Dec 2020

Ondertekenaars zijn de minister van Justitie en Veiligheid, de politie, de Nederlandse Veiligheidsbranche en Brink’s Solutions Nederland BV. Het convenant geldt voor drie jaar en bouwt voort op de afspraken die ruim drie jaar geleden zijn gemaakt over samenwerking en informatieuitwisseling.

Geld- en waardedepots en geld- en waardetransporteurs zijn een aantrekkelijk doelwit voor de georganiseerde criminaliteit, constateren de ondertekenaars van het convenant. Criminelen deinzen er niet voor terug hierbij explosieven en automatische vuurwapens te gebruiken. “De toenemende digitalisering van transactiemogelijkheden brengt ook met zich mee dat criminelen zich meer richten op branches en objecten waar veel contant geld voorhanden is.”

In het convenant is onder andere afgesproken dat de aanvalsplannen van geld- en waardedepots jaarlijks worden beoordeeld op juistheid en volledigheid en dat responseplannen minstens zo vaak worden getest. Desgewenst kunnen politie en particuliere beveiligers gezamenlijk oefenen of trainingen organiseren.

Ard van der Steur, voorzitter van de Nederlandse Veiligheidsbranche, is blij met de continuering van de samenwerkingsafspraken: “Juist op dit gebied is het van essentieel belang dat justitie, politie en beveiligingsbedrijven naadloos samenwerken en optimaal gebruik maken van elkaars kennis en ervaring. Dat wordt met dit convenant geborgd.” De Nederlandse Veiligheidsbranche, onder andere eigenaar van het Keurmerk Geld- en Waardetransport, stelt in het kader van dit convenant haar specialistische kennis beschikbaar. Het keurmerk stelt onder andere heldere eisen aan de beveiliging van depots van geld- en waardetransporteurs.
 

De Nederlandse Veiligheidsbranche behartigt de belangen van bedrijven die zich bezighouden met beveiliging en beheersing van risico’s met betrekking tot personen, objecten en bedrijfsvoering. De omzet van de branche is bijna 1,5 miljard euro. Van alle beveiligingsmedewerkers in Nederland werkt 90 procent bij een bedrijf dat is aangesloten bij de Nederlandse Veiligheidsbranche.

More from our insights library:

Do you need immediate security transport? You can be a customer within 10 minutes!

Do you want your money to be collected? Then choose Brink's Collect Light if you deposit an average of € 5000.00 per week. Do you have more cash? Then you can choose for Brink's Collect. For entrepreneurs who want to immediately deposit their turnover in their own business, Brink's has a smart safe solution (Brink's Complete Light). The turnover is then credited the next day and is fully insured.

Read More

Banks close sealbag deposit machine for security reasons

Banks and Geldmaat have decided, on the advice of the police, to temporarily close all more than 500 seal bag deposit machines. Banks are taking this far-reaching decision after a new form of explosive attack earlier this week at a sealbag machine. This means that unexploded explosives can leave behind and there is a risk of personal accidents for users, employees and passers-by. Banks and Geldmaat will therefore close immediately.

Read More

5 Ways to Increase the Efficiency & Security of Your Department

Whether you work for the local or federal government, your organization most likely accepts cash as a form of payment. From collecting taxes and parking ticket fees to utility bills and more, government offices receive a surprising amount of cash each year.

Read More